حمایت از کالای ایرانی

پیام مدیر عامل

 

تعاونیهای تولید روستائی به عنوان یک الگوی توسعه یافته و مدرن از نظامهای بهره برداری ضمن تأکید بر اصل مالکیت افراد به منظور حفظ منابع آب و خاک و تقویت و هم افزایی سرمایه های اندک کشاورزان، تأسیس و شروع به فعالیت نموده اند.اتحادیه تعاونیهای تولید فارس با بهره گیری از پتانسیل شرکتهای عضو و همچنین با عنایت به جایگاه والای تعاونی در روستاها و اعتماد کشاورزان و اعضاء به این تشکل، ضمن ایفای نقش هماهنگ کننده، می تواند باترسیم مسیر تعالی و پیشرفت در راستای سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی به اهداف اولیه خود در زمان تأسیس نزدیک و نزدیک تر گردد.

نظر سنجی

در حال حاضر هیچ رای گیری فعال نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکتهای تعاونی تولید روستائی براساس قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه سازی اراضی مصوب سال 1349 و به منظور بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک از طریق تاسیس شبکه های نوین آبیاری و تسطیح لیزری اراضی و استفاده صحیح از      ماشین آلات و ادوات کشاورزی شروع به تاسیس و پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی براساس شعار (( از مردم ، به وسیله مردم ، برای مردم )) ضمن شتاب گرفتن توسعه و تاسیس بیشتر این گونه تشکلها ، فعالیت خود را پررنگ تر از گذشته با توجه به اهداف مدنظر و با تاکید بر حفظ مالکیت فردی و استقلال عمل کشاورزان و مدیریت علمی و تخصصی آغاز نمودند و علیرغم وجود مشکلاتی در مسیر انجام فعالیتها با همراهی هیئت مدیره های کاردان و دلسوز و اعضاء فعال و مدیران عامل کارآمد و همچنین حمایت و هدایت دست اندرکاران محترم در بخش دولتی سعی نموده اند در ابعاد مختلف از جمله اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی فنی و زیست محیطی همگام با سیاستگذاری بخش دولتی و براساس خواسته های اعضاء و نیازهای بخش ، نقش خود را بنحو احسن ایفا نمایند. که حاصل تلاشهای صورت گرفته را می توان در افزایش عملکرد محصولات تولیدی و بهره وری مناسب از آب و خاک شاهد بود.

اتحادیه تعاونیهای تولید فارس از سال 1377 فعالیت خود را آغاز و هم اکنون 173 شرکت تعاونی تولید و 11 اتحادیه شهرستانی را در استان فارس تحت پوشش خود قرار داده است که این تعداد تشکل قریب به 43% از اراضی و باغات مربوط به 50 هزار    بهره بردار عضو را تحت پوشش و نظارت دارند.

شکوهمند انقلاب اسلامی براساس شعار (( از مردم ، به وسیله مردم ، برای مردم )) ضمن شتاب گرفتن توسعه و تاسیس بیشتر این گونه تشکلها ، فعالیت خود را پررنگ تر از گذشته با توجه به اهداف مدنظر و با تاکید بر حفظ مالکیت فردی و استقلال عمل کشاورزان و مدیریت علمی و تخصصی آغاز نمودند و علیرغم وجود مشکلاتی در مسیر انجام فعالیتها با همراهی هیئت مدیره های کاردان و دلسوز و اعضاء فعال و مدیران عامل کارآمد و همچنین حمایت و هدایت دست اندرکاران محترم در بخش دولتی سعی نموده اند در ابعاد مختلف از جمله اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی فنی و زیست محیطی همگام با سیاستگذاری بخش دولتی و براساس خواسته های اعضاء و نیازهای بخش ، نقش خود را بنحو احسن ایفا نمایند. که حاصل تلاشهای صورت گرفته را می توان در افزایش عملکرد محصولات تولیدی و بهره وری مناسب از آب و خاک شاهد بود.