ما در شبکه های اجتماعی :

Development

بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از مجتمع تولیدی اتحادیه تعاونی تولید استان فارس
۲۴ مهر ۱۴۰۰

بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از مجتمع تولیدی اتحادیه تعاونی تولید استان فارس ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از ...

مذاکره با صنایع غذایی سحر
۳۰ شهریور ۱۴۰۰

در راستای توسعه زنجیره تولید غذا انجام شد* *مذاکره اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید فارس با گروه صنایع غذایی سحر* مدیر ...